Hakkımızda

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de veri saklama ihtiyacı her geçen gün artmakta ve bu ihtiyaçlara cevap veremeyen geleneksel depolama çözümlerine alternatifler aranmaktadır. Yıllardır her türlü iş yükünde tercih edilen RAID tabanlı geleneksel sistemler artık güncel gereksinimler karşısında yetersiz kalmakta, bu durum dağıtık depolama sistemlerine olan ilgiyi giderek arttırmakta ve bu konuda ortaya çıkan ihtiyaçlar yeni çalışma alanları ortaya çıkarmaktadır. Yeni yeni gelişen bu alanlardaki uzmanlık eksikliği bir çok kurum ve kullanıcıyı bu teknolojileri kullanmaktan alıkoymaktadır.

İhtiyaç duyulan bilgi birikimi eksikliğini gidermek ve bölgesel bazda Ceph kullanıcılarını bir araya getirmek üzere dünya genelinde bir çok ülkede Ceph kullanıcı grupları oluşturulmuştur. Bu kullanıcı gruplarından birisi olan Ceph Türkiye, ülkemizde Ceph kullanımını yaygınlaştırmak, alanın uzmanlarını bir araya getirmek ve ülkemizdeki yeni nesil depolama çözümlerine geçiş konusunda dönüşüme ön ayak olmak üzere gönüllülük esası ile buluşmalar düzenleyen, eğitimler veren, etkinlikler organize eden ve danışmanlık hizmetleri veren Türkiye’de Ceph konusunda uzmanlaşmış bir topluluktur.